Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Finansiering

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Orange_rounded_divider

Finansieringsløsninger gir valgmulighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Du får tilgang til den nyeste teknologien, og betaler over tid. I samarbeid med Dell Financial Services tilbyr vi løsninger for teknologirotasjon, nedbetaling og programbetaling.

Teknologirotasjon
Finansieringsløsning med teknologirotasjon har paralleller til leasing, der virksomheten får tilgang til nye teknologier, og kan opprettholde et sikkert og pålitelig miljø til enhver tid. Etter avtaleperioden kan du selv velge om du ønsker å gjøre en rotasjon til ny teknologi eller kjøpe ut teknologien.

Tjenesten er egnet virksomheter som ønsker å oppdatere og fornye teknologiinfrastrukturen på en systematisk og kostnadseffektiv måte. Den gir mulighet til å rotere ut eldre teknologier og innføre nyere, mer effektive og produktive teknologier.

Teknologirotasjon innebærer en helhetlig tilnærming til teknologi-oppdateringer, inkludert analyse av virksomhetens teknologibehov, implementering av nye teknologier, overføring av data og applikasjoner, samt opplæring og støtte. Tjenesten sørger for at virksomheter får maksimal nytte av nye teknologier, mens man samtidig reduserer kostnadene ved å vedlikeholde og oppgradere eldre teknologier.

Tilnærmingen hjelper virksomheter med å opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, støtte veksten og øke produktiviteten, samtidig som man reduserer risikoen ved teknologiendringer, og kan også bidra til å oppfylle virksomhetens bærekraftsmål, med sikker avhending av teknologien.

Nedbetaling
Med finansieringsløsning basert på nedbetaling, betaler du trinnvis over tid med målet om å eie teknologien. Dette gjør at du kan spre kostnadene ved teknologieierskap, finansiere ende-til-ende maskinvare og programvare eller enkeltteknologi.

Finansieringsløsningen er basert på en modell der virksomheter får muligheten til å kjøpe teknologiutstyr, som datamaskiner, servere, lagring og nettverksutstyr, ved hjelp av en løpende nedbetaling over en bestemt periode. Dette gir muligheter for å oppgradere og oppdatere teknologiinfrastruktur uten å måtte gjøre store engangsinvesteringer. Det gir også økt fleksibilitet til å tilpasse teknologiutstyret til sine endrede behov over tid.

Nedbetaling lar virksomheten opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, støtte vekst og øke produktivitet, samtidig som man reduserer kostnadene og risikoen ved teknologiendringer. Det gir også enklere administrasjon av teknologiutstyret.

Nedbetaling for eierskap gir deg mulighet til å anskaffe den nyeste teknologien i dag, og øker virksomhetens fleksibilitet ved å spre betalingen over tid.

Programvarebetaling
Med programvarebetaling tilbyr vi en fleksibel betalingsløsning for tilgang til programvare. Betalingsløsningen er egnet for virksomheter som ønsker tilgang til de nyeste programvarene og teknologiene, samtidig som man reduserer kostnadene og øker fleksibiliteten. Løsningen gir mulighet for å tilpasse flerårige lisens og vedlikeholdskostnader til tilgjengelige budsjetter, og den legger til rette for fleksible oppdateringer.

Programvarebetaling innebærer en løpende betaling for programvare, noe som gir mulighet til å få tilgang til de nyeste programvarene uten å måtte gjøre store engangsinvesteringer. Den lar virksomheten velge de programvarene den trenger, når de trenger dem, samtidig som man unngår å binde opp kapital i store programvareinvesteringer. Det gir også en enklere administrasjon av lisenser og reduserer risikoen ved å holde seg oppdatert på programvareendringer. Betalingsløsningen gir en effektiv måte å opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, øke produktiviteten og redusere kostnadene, samtidig som man gir virksomheter den fleksibiliteten de trenger for å tilpasse seg de siste teknologiske endringene.

Ønsker du å vite mer om finansieringsmuligheter? 

Edge IT hjelper deg å finne beste løsning, for å dekke virksomhetens behov.

Ta kontakt med
Thomas Hansen

E-post: thomas@edgeit.no 

Vi tilbyr også forbruksløsninger, om dette passer bedre for din virksomhet

Med en forbruksløsning får du tilgang til teknologien som er best egnet for virksomheten, den kan skaleres etter behov og du betaler etter faktisk bruk.