Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Orange_rounded_divider

Hos Edge IT får du ende-til-ende-løsninger, og tilgang til en omfattende løsningsportefølje for å dekke virksomhetens infrastrukturbehov. Vi er solid kompetanse på porteføljen til Dell Technologies.

Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Edge IT leverer ende-til-ende-løsninger og har solid kompetanse på porteføljen til Dell Technologies. Vi tilbyr en rekke produkter, fra enheter, sikkerhet og nettverk til selve infrastrukturen og hjelper til med behovskartlegging, rådgivning, løsningsdesign og implementering. Vårt mål er å hjelpe deg med å få mest mulig ut av dine IT-systemer, så du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

01
Kunnskapsbasert

Edge IT er en kompetansepartner på Dell Technologies, en fullverdig ende-til-ende leverandør av IT løsninger. Vi selger kun løsninger vi kan, og gjør det ved å fokusere på få, men ledende leverandører.

02
Kostnadseffektivt

Løsningene vi leverer skal være kostnadseffektive for våre kunder, ikke bare i innkjøp, men også i løpet av løsningens levetid. Vi hjelper deg med analyse av eksisterende miljøer og sammenligner kostnader opp imot bruk av offentlige skytjenester.

03
Bærekraftig

IT-løsninger skal ikke bare være kostnadseffektive, de skal også være bærekraftige. Vi har verktøy for analyse av eksisterende og nye miljøer for å hjelpe deg med å dokumentere miljøpåvirkningen disse løsningene skaper, og hvilken effekt du vil få av en modernisering.

01
// ØKT MOTSTANDSDYKTIGHET

Hvordan bygge motstandsdyktighet mot angrep
Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

02
// MULIGHETER MED MULTISKY

Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem
Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.

03
// EDGE COMPUTING

Databehandling på nettverkets yttergrense
Med Edge Computing oppnås raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter, da databehandlingen gjøres lokalt.

Finansieringsløsninger gir valgmulighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Du får tilgang til den nyeste teknologien, og betaler over tid. I samarbeid med Dell Financial Services tilbyr vi løsninger for teknologirotasjon, nedbetaling og programbetaling.

Teknologirotasjon
Finansieringsløsning med teknologirotasjon har paralleller til leasing, der virksomheten får tilgang til nye teknologier, og kan opprettholde et sikkert og pålitelig miljø til enhver tid. Etter avtaleperioden kan du selv velge om du ønsker å gjøre en rotasjon til ny teknologi eller kjøpe ut teknologien.

Tjenesten er egnet virksomheter som ønsker å oppdatere og fornye teknologiinfrastrukturen på en systematisk og kostnadseffektiv måte. Den gir mulighet til å rotere ut eldre teknologier og innføre nyere, mer effektive og produktive teknologier.

Teknologirotasjon innebærer en helhetlig tilnærming til teknologi-oppdateringer, inkludert analyse av virksomhetens teknologibehov, implementering av nye teknologier, overføring av data og applikasjoner, samt opplæring og støtte. Tjenesten sørger for at virksomheter får maksimal nytte av nye teknologier, mens man samtidig reduserer kostnadene ved å vedlikeholde og oppgradere eldre teknologier.

Tilnærmingen hjelper virksomheter med å opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, støtte veksten og øke produktiviteten, samtidig som man reduserer risikoen ved teknologiendringer, og kan også bidra til å oppfylle virksomhetens bærekraftsmål, med sikker avhending av teknologien.

Nedbetaling
Med finansieringsløsning basert på nedbetaling, betaler du trinnvis over tid med målet om å eie teknologien. Dette gjør at du kan spre kostnadene ved teknologieierskap, finansiere ende-til-ende maskinvare og programvare eller enkeltteknologi.

Finansieringsløsningen er basert på en modell der virksomheter får muligheten til å kjøpe teknologiutstyr, som datamaskiner, servere, lagring og nettverksutstyr, ved hjelp av en løpende nedbetaling over en bestemt periode. Dette gir muligheter for å oppgradere og oppdatere teknologiinfrastruktur uten å måtte gjøre store engangsinvesteringer. Det gir også økt fleksibilitet til å tilpasse teknologiutstyret til sine endrede behov over tid.

Nedbetaling lar virksomheten opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, støtte vekst og øke produktivitet, samtidig som man reduserer kostnadene og risikoen ved teknologiendringer. Det gir også enklere administrasjon av teknologiutstyret.

Nedbetaling for eierskap gir deg mulighet til å anskaffe den nyeste teknologien i dag, og øker virksomhetens fleksibilitet ved å spre betalingen over tid.

Programvarebetaling
Med programvarebetaling tilbyr vi en fleksibel betalingsløsning for tilgang til programvare. Betalingsløsningen er egnet for virksomheter som ønsker tilgang til de nyeste programvarene og teknologiene, samtidig som man reduserer kostnadene og øker fleksibiliteten. Løsningen gir mulighet for å tilpasse flerårige lisens og vedlikeholdskostnader til tilgjengelige budsjetter, og den legger til rette for fleksible oppdateringer.

Programvarebetaling innebærer en løpende betaling for programvare, noe som gir mulighet til å få tilgang til de nyeste programvarene uten å måtte gjøre store engangsinvesteringer. Den lar virksomheten velge de programvarene den trenger, når de trenger dem, samtidig som man unngår å binde opp kapital i store programvareinvesteringer. Det gir også en enklere administrasjon av lisenser og reduserer risikoen ved å holde seg oppdatert på programvareendringer. Betalingsløsningen gir en effektiv måte å opprettholde en oppdatert teknologiinfrastruktur, øke produktiviteten og redusere kostnadene, samtidig som man gir virksomheter den fleksibiliteten de trenger for å tilpasse seg de siste teknologiske endringene.

Ønsker du å vite mer om finansieringsmuligheter? 

Edge IT hjelper deg å finne beste løsning, for å dekke virksomhetens behov.

Ta kontakt med
Thomas Hansen

E-post: thomas@edgeit.no 


Tilpassede skytjenester, der du trenger dem

Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.


Hvordan øke motstandsdyktighet mot angrep

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

.
// ØKT MOTSTANDSDYKTIGHET

Hvordan bygge motstandsdyktighet mot angrep
Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

Tilnærming for økt motstandsdyktighet
1.
.
// MULIGHETER MED MULTISKY

Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem
Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.

Løsninger for multisky
2.
.
// EDGE COMPUTING

Databehandling på nettverkets yttergrense
Med Edge Computing oppnås raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter, da databehandlingen gjøres lokalt.

Hvordan gjøre nytte av Edge Computing
3.

Vi tilbyr også forbruksløsninger, om dette passer bedre for din virksomhet

Med en forbruksløsning får du tilgang til teknologien som er best egnet for virksomheten, den kan skaleres etter behov og du betaler etter faktisk bruk.


Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem

Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.


Hvordan øke motstandsdyktighet mot angrep

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens. Det trengs også påfyll av litt tekst så 

// Digital transformasjon

Vi tilbyr et bredt spekter
av IT-løsninger

Sikkerhet
Vær trygg på at dataene dine og IT-ressursene dine er sikre, beskyttet og tilgjengelige i dag og i morgen med løsninger utviklet for for å håndtere sikkerhets-utfordringer.
IT-infrastruktur
Vi gir virksomheter og teknologiledere tillit og støtte til å takle den strategiske metoden fra idé til resultat. Ta vare på din datakapital med Edge IT.
Betalings- og forbruksløsninger
Få tilgang til, og oppdater forretningskritisk maskinvare, programvare og tjenester med leasing, finansiering eller avanserte alternativer for fleksibelt forbruk.

// FORBRUKSLØSNINGER

// Forbruksløsninger

Fjern kompleksiteten og reduser risikoen med fleksible lagringstjenester.

// The Edge

Vårt lederteam

Vi hjelper våre kunder å være i forkant!
Mange virksomheter forholder seg til raske endringer i forretningsbehov, økende kompleksitet og må stadig håndtere nye utfordringer. Med solid kunnskap, helhetlige tilnærming og det seneste innen teknologiske løsninger, bidrar Edge IT med infrastruktur som gjør virksomhetene bedre rustet for kontinuerlig videreutvikling og innovasjon.

Johan Eriksson

CEO

Dag Berge Lund

CTO

Thomas Hansen

Sales Director

// VI HAR MER Å TILBY ENN BARE ET TIDSRIKTIG NAVN

FÅ HJELP TIL Å TA GODE VALG FOR DIN VIRKSOMHET

// Våre kunder

Vi bygger gode og
langsiktige relasjoner

Emilia Clarke
Dell
Kunde til selskapet
"Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon. Tydelige milepæler, tidsfrister og raskt arbeid."
Emilia Clarke
Technologies
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."
Emilia Clarke
Tannhelse AS
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."
Emilia Clarke
TechSoft
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."