Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Implementering

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Orange_rounded_divider

Ønsker du bistand til implementering av teknologien, migrering av data eller tilgang til tjenesteteknologi for alt fra planlegging til utfasing. Vi hjelper deg.

Implementering av teknologien
Dell Technologies tilbyr tjenester for raskere implementering med mindre innsats og mer kontroll, slik at virksomheten umiddelbart kan få nytte av teknologien. Tjenestetilbudet kan tilpasses virksomheten og teknologiens kompleksitet.

  • Dell Residency Services, gir tilgang til teknologer med spisskompetanse som bistår med implementering av teknologien, og kan fungere som en forlengelse av virksomhetens egne medarbeidere.
  • Dell ProDeply Infrastructure Suite, maksimerer infrastrukturteknologien med skreddersydde distribusjonstjenester. Tjenesten inkluderer ett kontaktpunkt for prosjektledelse, installasjon og konfigurering av systemprogramvare, og allsidig valg fra fabrikkbaserte til feltbaserte tjenester.

Datamigrering
Dell Technologies datamigreringstjenester gir økt kontroll, sikkerhet og verdi gjennom bruk av standardiserte prosesser for planlegging, gjennomføring og kunnskapsoverføring. Risikoen reduseres med tilgang på spisskompetanse og bruk av pålitelige beste praksiser.

Dell tilbyr migreringstjenester for effektiv overføring av data, og som sikrer ivaretakelse av dataintegritet og tilgjengelighet. I arbeidet benyttes anerkjente verktøy og framgangsmåter for å effektivisere migreringene, samt ledende teknologi for omfattende interoperabilitet, testing og validering.

Dells datamigerings-tjeneste migrerer 300 + petabyte data i året.

Tjenesteteknologi
Tjenesteteknologien øker smidighet fra planlegging til utfasing og gir mulighet for å utnytte maskinlæring for automatisk å forutsi, forhindre og løse problemer.

  • MyService360 med datavisualisering gir praktisk innsikt, og grunnlag for optimalisering av teknologien med tilgang til historiske trender og analyser gjennom et personlig, skybasert dashboard.
  • TechDirect er et nettbasert selvbetjeningsverktøy for å effektiv administrasjon av teknologien. TechDirect-portalen er tilgjengelig 24/7, der du eksempelvis kan be om støtte for systemer under garantiperioden og administrere opplæring av egne ansatte.

Forbedre opplevelsen fra planlegging og distribusjon til utfasing med nettilgang, og få en ende-til-ende-visning av virksomhetens tjenester.

Ønsker du å vite mer om implementering, migrering og tjenesteteknologi?

Ta kontakt med
Dag Lund

E-post: dag@edgeit.no

EdgeTime

Med EdgeTime får virksomheten tilgang til timebasert rådgivning og bistand på dagtid fra spesialister på IT infrastruktur fra Edge IT.