Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

IT-sikkerhet

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Orange_rounded_divider

Forsvar bedriften mot trusler
Vær trygg på at dataene dine og IT-ressursene dine er sikre, beskyttet og tilgjengelige i dag og i morgen med løsninger utviklet for å håndtere sikkerhetsutfordringer.

Cyber Recovery
Cyber Recovery er en prosess for å gjenopprette en virksomhets IT-systemer etter et cyberangrep eller en annen form for digital skade. Målet med Cyber Recovery er å bringe virksomheten tilbake til full drift så raskt som mulig, samtidig som man sikrer at eventuelle sikkerhetsbrister er lukket og at det ikke er mulig for angriperne å gjøre videre skade.

Prosessen med Cyber Recovery innebærer vanligvis en rekke ulike trinn, inkludert å identifisere og isolere problemet, gjenopprette data og systemer fra sikkerhetskopier, gjenoppbygge nettverk og IT-systemer, og gjennomføre en sikkerhetsanalyse for å finne ut hva som skjedde og hvordan man kan forhindre lignende angrep i fremtiden. Det kan også innebære å kommunisere med kunder, partnere og andre interessenter om hva som skjedde og hvordan man håndterer situasjonen.

I samarbeid med Dell Technologies tilbyr vi Cyber Recovery-løsninger som benytter snapshot baserte sikkerhetskopier for å sikre at systemene kan gjenopprettes til en kjent, sikker tilstand, og inkluderer funksjoner som automatisert gjenoppretting, testing av gjenopprettingsprosessen, og muligheten for å simulere et angrepsscenario for å teste systemets sikkerhet. Løsningen gjenoppretter systemer og data til en sikker tilstand etter trusler.

Managed Detection and Response (MDR)
Vi hjelper deg med å demme opp for, og løse kjente trusler, identifisere nye angrep og reagere raskt for å hjelpe deg med å iverksette gjenopprettingstrinn hvis det oppstår et brudd.

MDR står for Managed Detection and Response, og refererer til en tjeneste som gir en virksomhet kontinuerlig overvåkning og reaksjon på trusler og sikkerhetshendelser. MDR-tjenester kan bidra til å forhindre, identifisere og respondere på angrep og andre sikkerhetshendelser gjennom å kombinere menneskelige sikkerhetseksperter med avanserte verktøy for sårbarhetsanalyse, befaring og sårbarhetsdeteksjon.

I samarbeid med Dell Technologies tilbyr vi en Managed Detection and Response (MDR)-tjeneste som kombinerer avansert teknologi for trusselsdeteksjon med menneskelig ekspertise for å sikre at trusler blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte. Med tjenesten overvåkes nettverk, endepunkter og skyressurser for å oppdage og prioritere trusler i sanntid, og gir sikkerhetsanalytikere mulighet til å undersøke og håndtere trusler på vegne av kundene. Løsningen inneholder også en automatisert responsmotor som håndterer trusler med konfigurerbare regler, samt en sikkerhetsdashboard for å gi oversikt over sikkerhetssituasjonen. Tjenesten er basert på tett samarbeid for å forstå miljøet, gi råd om forbedringer av sikkerhetsstillinger og hjelp til å distribuere XDR-programvareagenten til endepunkter.

Tjenestens nøkkelfunksjoner

  • bistand til distribusjon av programvareagent til aktuelle endepunkter
  • utnytter tidligere hendelsesreaksjoner og veileder i innstillinger for å oppdage og undersøke trusler
  • responderer på trusler og gir trinnvise instruksjoner for å begrense trusselen selv i komplekse situasjoner
  • initierer respons på hendelser, og gir fjernassistanse og veiledning fra sertifiserte sikkerhetseksperter

Med MDR får virksomheten ekstra sikkerhetsressurser og aktiv beskyttelse mot nye og avanserte trusler. Tjenesten passer for alle type virksomheter, og er ekstra god egnet for dem som ikke har tilstrekkelige ressurser til å administrere dette internt.

Ønsker du å vite mer om hvordan du sikre bedriftens datakapital?

Ta kontakt med
Thomas Hansen

E-post: thomas@edgeit.no 

 


Hvordan øke motstandsdyktighet mot angrep

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.


Tilpassede skytjenester, der du trenger dem

Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.

Vi tilbyr også forbruksløsninger, om dette passer bedre for din virksomhet

Med en forbruksløsning får du tilgang til teknologien som er best egnet for virksomheten, den kan skaleres etter behov og du betaler etter faktisk bruk.