Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Løsningsdesign

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Orange_rounded_divider

Løsningsdesign tilpasset virksomhetens behov
For å sikre at IT-infrastruktur støtter opp under virksomhetens behov er det viktig å starte med en god løsningsdesign. Dette sikrer at en ny løsning er tilgjengelig, skalerbar og sikker samt at teknologien blir utnyttet på en optimal måte. Edge IT kan levere kompetanse på produkter fra alle våre produsenter, enten direkte eller via våre samarbeidspartnere.

Hvordan vi jobber
Deres behov, i dag og i framtiden er vårt utgangspunkt, og vi jobber sammen for å finne gode løsninger. Med et mangfold av mulige tilnærminger og teknologier, og et område som er i stadig utvikling, kan det være utfordrende å finne beste egnede løsning. Vi jobber derfor alltid med utgangspunkt virksomhetens behov, og utformer løsningsdesign som møter dette på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Slik kommer vi fram til beste løsning

 1. Forstå behovet
  God innsikt i virksomhetens behov, mål og ambisjoner gjør at vi kan gi anbefalinger og utforme løsningsdesign som er riktig for i dag, og ta høyde for framtidig utvikling. 
 2. Utfordre tilnærming
  Ut fra en felles forståelse defineres rammer og ønsket omfang for løsningen. Vi utfordrer gjerne ved å se behovet fra ulike perspektiver, for å sikre at vi jobber ut fra en tilnærming som gir best mulig løsning.
 3. Designe løsningen
  Med utgangspunkt i en omfattende portefølje av teknologier og tjenester, utformer vi løsningsdesign som best mulig dekker virksomhetens behov og som er innenfor gitte rammebetingelser.
 4. Levere og følge opp
  Vi følger opp leveransen og bistår gjerne med tjenester for å ferdigstille til en kjørbar løsning, slik at teknologien raskt kan tas i bruk. Ved behov tilbyr vi også en rekke tjenester for løpende support og optimalisering.

Ønsker du å vite mer om løsningsdesign fra Edge IT?

Ta kontakt med
Dag Lund

E-post: dag@edgeit.no


Bedre beslutningsgrunnlag med Live Optics

Ønsker du bedre oversikt over arbeidsbelastning eller planlegger du en migrering? Live Optics er en gratis programvare som måler, analyserer og behandler karakteristikk for arbeidsbelastning.


Hvordan øke motstandsdyktighet mot angrep

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

Møt en av våre løsningsarkitekter
Dag Berge Lund er CTO i Egde IT og jobber også som løsningsarkitekt. Han har jobbet med IT-Infrastruktur i over 25 år og har bred erfaring med design, implementasjon og migrering av IT-Infrastruktur i privat og offentlig sektor.