Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Orange_rounded_divider

Hos Edge IT får du ende-til-ende-løsninger, og tilgang til en omfattende løsningsportefølje for å dekke virksomhetens infrastrukturbehov. Vi er solid kompetanse på porteføljen til Dell Technologies.

Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Edge IT leverer ende-til-ende-løsninger og har solid kompetanse på porteføljen til Dell Technologies. Vi tilbyr en rekke produkter, fra enheter, sikkerhet og nettverk til selve infrastrukturen og hjelper til med behovskartlegging, rådgivning, løsningsdesign og implementering. Vårt mål er å hjelpe deg med å få mest mulig ut av dine IT-systemer, så du kan fokusere på din kjernevirksomhet.

01
Kunnskapsbasert

Edge IT er en kompetansepartner på Dell Technologies, en fullverdig ende-til-ende leverandør av IT løsninger. Vi selger kun løsninger vi kan, og gjør det ved å fokusere på få, men ledende leverandører.

02
Kostnadseffektivt

Løsningene vi leverer skal være kostnadseffektive for våre kunder, ikke bare i innkjøp, men også i løpet av løsningens levetid. Vi hjelper deg med analyse av eksisterende miljøer og sammenligner kostnader opp imot bruk av offentlige skytjenester.

03
Bærekraftig

IT-løsninger skal ikke bare være kostnadseffektive, de skal også være bærekraftige. Vi har verktøy for analyse av eksisterende og nye miljøer for å hjelpe deg med å dokumentere miljøpåvirkningen disse løsningene skaper, og hvilken effekt du vil få av en modernisering.

01
// ØKT MOTSTANDSDYKTIGHET

Hvordan bygge motstandsdyktighet mot angrep
Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

02
// MULIGHETER MED MULTISKY

Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem
Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.

03
// EDGE COMPUTING

Databehandling på nettverkets yttergrense
Med Edge Computing oppnås raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter, da databehandlingen gjøres lokalt.

Få tilgang til teknologien som er best egnet for virksomhetens behov, skaler etter behov og betal etter faktisk bruk. I samarbeid med Dell Financial Services tilbyr vi forbrukstjenestene APEX Flex on Demand og Data Center Utility.

Hva er en forbrukstjeneste?
En forbrukstjeneste er en tjeneste der du betaler for bruk av teknologien, etter en pay-per-use tilnærming. Dette gir muligheter for å skalere opp og ned etter behov, og du betaler bare for de ressursene du faktisk bruker. En slik tjeneste kan være egnet for virksomheter som ønsker å redusere kostander ved å unngå å kjøpe og vedlikeholde egen infrastruktur, og for virksomheter som ønsker å kunne skalere opp eller ned etter behov, for eksempel knyttet til sesongvariasjoner.

Flex on Demand
Med Flex on Demand kan virksomheten anskaffe teknologien, og betale basert på faktiske forbruk. Tjenesten gir en fleksibel, on-demand-tilnærming til kapasitet, og der maskinvare- og programvarekonfigurasjoner tilpasses virksomhetens behov. Tjenesten er tilgjengelig for et utvalg lagringstjenester, servere, konvergert og hyperkonvergert infrastruktur, samt databeskyttelse og tjenester.

Tjenesten gir også mulighet for å få tilgang til ekspertise og støtte når de trenger det, slik at de kan fokusere på sine kjerneområder mens deres IT-infrastruktur er ivaretatt.

Sammen definerer vi en forpliktet kapasitet og en bufferkvalitet, og den faktiske bruken måles med automatiske verktøy. Du betaler kun for det du bruker.

Data Center Utility
VData Center Utility er en tjeneste som tilbyr skalerbar og fleksibel IT-kapasitet til virksomheter. Det gir virksomheten mulighet til å kjøpe og administrere IT-ressurser, inkludert servere, lagring og nettverk, som en tjeneste, og betale kun for bruk. Tjenesten er basert på en modell for «pay-per-use» og hjelper virksomheter med å redusere kapitalkostnadene og øke effektiviteten ved å tilpasse IT-kapasiteten til deres endrende behov.

I stedet for å eie og vedlikeholde IT-utstyr, kan virksomheter bruke tjenesten til å få tilgang til kapasiteten de trenger når de trenger det, og betale bare for det de faktisk bruker.

Dette gir en rekke fordeler, inkludert økt fleksibilitet, redusert kapitalkostnad, en enklere IT-infrastruktur, bedre sikkerhet og kontinuitet i virksomheten. Tjenesten støtter også åpne standarder, og er kompatibel med en rekke operativsystemer og programvare.

Sammen ser vi på kapasitetsbehov og forventninger til vekst. Basert på dette lages en prisstruktur basert på konsistent prising etter bruk, og den faktiske bruken måles automatisk.

Ønsker du å vite mer om forbrukstjenester? 

Ta kontakt med
Thomas Hansen

E-post: thomas@edgeit.no


Tilpassede skytjenester, der du trenger dem

Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.


Bedre beslutningsgrunnlag med Live Optics

Ønsker du bedre oversikt over arbeidsbelastning eller planlegger du en migrering? Live Optics er en gratis programvare som måler, analyserer og behandler karakteristikk for arbeidsbelastning.

.
// ØKT MOTSTANDSDYKTIGHET

Hvordan bygge motstandsdyktighet mot angrep
Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

Tilnærming for økt motstandsdyktighet
1.
.
// MULIGHETER MED MULTISKY

Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem
Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.

Løsninger for multisky
2.
.
// EDGE COMPUTING

Databehandling på nettverkets yttergrense
Med Edge Computing oppnås raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter, da databehandlingen gjøres lokalt.

Hvordan gjøre nytte av Edge Computing
3.

Vi tilbyr også finansieringsløsninger, om dette passer bedre for din virksomhet

Finansieringsløsninger gir valgmulighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Du får tilgang til den nyeste teknologien, og betaler over tid.


Tilpassede skyløsninger, der du trenger dem

Kombiner smidighet og kontroll i skyen basert på bransjeledende teknologier innen databehandling, lagring og sikkerhet, og få tilgang til fleksible forbrukstjenester.


Hvordan øke motstandsdyktighet mot angrep

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens. Det trengs også påfyll av litt tekst så 

// Digital transformasjon

Vi tilbyr et bredt spekter
av IT-løsninger

Sikkerhet
Vær trygg på at dataene dine og IT-ressursene dine er sikre, beskyttet og tilgjengelige i dag og i morgen med løsninger utviklet for for å håndtere sikkerhets-utfordringer.
IT-infrastruktur
Vi gir virksomheter og teknologiledere tillit og støtte til å takle den strategiske metoden fra idé til resultat. Ta vare på din datakapital med Edge IT.
Betalings- og forbruksløsninger
Få tilgang til, og oppdater forretningskritisk maskinvare, programvare og tjenester med leasing, finansiering eller avanserte alternativer for fleksibelt forbruk.

// FORBRUKSLØSNINGER

// Forbruksløsninger

Fjern kompleksiteten og reduser risikoen med fleksible lagringstjenester.

// The Edge

Vårt lederteam

Vi hjelper våre kunder å være i forkant!
Mange virksomheter forholder seg til raske endringer i forretningsbehov, økende kompleksitet og må stadig håndtere nye utfordringer. Med solid kunnskap, helhetlige tilnærming og det seneste innen teknologiske løsninger, bidrar Edge IT med infrastruktur som gjør virksomhetene bedre rustet for kontinuerlig videreutvikling og innovasjon.

Johan Eriksson

CEO

Dag Berge Lund

CTO

Thomas Hansen

Sales Director

// VI HAR MER Å TILBY ENN BARE ET TIDSRIKTIG NAVN

FÅ HJELP TIL Å TA GODE VALG FOR DIN VIRKSOMHET

// Våre kunder

Vi bygger gode og
langsiktige relasjoner

Emilia Clarke
Dell
Kunde til selskapet
"Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon. Tydelige milepæler, tidsfrister og raskt arbeid."
Emilia Clarke
Technologies
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."
Emilia Clarke
Tannhelse AS
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."
Emilia Clarke
TechSoft
Leder av selskapet
"Tålmodighet. Uendelig tålmodighet. Ingen snarveier. Veldig gjennomtenkt og artikulert kommunikasjon."