Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Hvordan øke
motstandsdyktighet mot angrep

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Moderne trusler krever helhetlige strategier, og moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens.

Light-Orange_rounded_divider

Trusler og angrep mot virksomheters IT infrastruktur blir stadig mer sofistikert. Aktørenes motivasjon, teknikker om mål kan omfatte kriminelle handlinger, insidehandlinger, spionasje, hackitivisme, terrorisme eller krigføring.

Det kreves en helhetlig strategi
Enten det dreier seg om handlinger knyttet til sabotasje eller ønske om å skape frykt, utpressing for økonomisk vinning eller å stjele verdifulle data, kreves helhetlige strategier for å sikre motstandsdyktighet. Strategien bør ta høyde for spesifikke behov og forretningsmessige mål, og forberede virksomheten på håndtering av uønskede hendelser.

Bruke anerkjente rammeverk

Anerkjente rammeverk inkluderer gjerne stegene indentifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette, og favner faser før, under og etter et eventuelt angrep. Dette kan være et bra startspunkt for en strategi. Med tilnærmingen gjøres vurderinger av risiko, arbeid med å sikre kritiske data og redusere angrepsoverflaten, faktisk oppdagelse av eventuelle trusler, hvordan trusler redusere og gjenopprettelse etter angrep. Strategien bør blant annet inkludere sikkerhetsstandarder, retningslinjer, forretningsprosesser og teknologiløsninger

Moderne trusler, moderne løsninger

Moderne trusler krever dessuten moderne løsninger som inkluderer isolasjon, uforanderlighet og intelligens. Dette betyr fysisk og logisk separasjon av data, bevare dataenes opprinnelighet og benytte maskinvare og analyse som identifiserer trusler.

Ønsker du å vite mer om motstandsdyktighet?

Edge IT bistår med rådgivning, moderne løsninger og en rekke tjenester som kan bidra til å sikre virksomhetens motstandsdyktighet.

Ta kontakt med oss!