Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

Gi dine data ny kraft med AI-teknologi

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Bruk av generativ kunstig intelligens (GenAI) åpner for nye og spennende muligheter, fra å skape nytt innhold til å transformere og effektivisere prosesser som tidligere har vært kostbare og komplekse. Dell Technologies og Edge IT leverer infrastrukturen og kompetansen som kan gjøre visjoner til realitet slik at din bedrift kan bli klar for å ta i bruk GenAI.

Light-Orange_rounded_divider

Flere bruker og planlegger å bruke GenAI

Dell Technologies viser til undersøkelser blant virksomhets- og teknologiledere, der:

 • 54 % allerede bruker eller planlegger å bruke GenAI i løpet av relativt kort tid
 • 78 % sier at trening på virksomhetens data er viktig
 • 82 % foretrekker on-premise eller hybrid GenAI modeller

Dette er virksomheter som enten krever rask tilgang til sanntidsdata eller har behov for å samle, analysere og reagere på store mengder data nær kilden.

Teknologien oppdager mønstre og trender i et underliggende datasett, og ved å sette dette i kontekst genereres nytt innhold som etterligner menneskelig generert innhold. Dette gir mulighet for ny innsikt, innovasjon og skreddersydde kundeopplevelser basert på komplekse, omfattende og unike analyser av deres egne data.

Hva er GenAI?

Generative Artificial Intelligence (GenAI) er en form for AI som kan generere tekst, bilder og andre data ved hjelp av generative modeller, ofte som respons på forespørsler.

GenAI-modeller lærer mønstre og strukturer av sin inndata, og genererer ny data som har lignende egenskaper.

GenAI kan gi liv til både nye og gammel data

For å dra nytte av AI-teknologi, bør virksomheten sikre:

 • God innsikt i tilgjengelige datakilder og datasett, og hvordan disse kan benyttes.
 • Dataenes integritet igjennom hele deres livssyklus, fra innsamling til analyse.
 • Evne til kontinuerlig oppdatering og utvikling av modeller, samt analyse og tolkning.
 • Systemer som kan skalere effektivt for å håndtere endringer i datavolum og integrering sømløst på tvers av systemer og plattformer.
 • Tilgang på gode datasett for effektiv trening og forbedring av AI-modeller.
 • God ivaretagelse av sikkerhet gjennom hele økosystemet og dataenes livssyklus.

Optimal infrastruktur for GenAI

Å finne egnet infrastruktur og plassering påvirkes av faktorer som:

 • Behov for sikring og beskyttelse av data og systemer mot uautorisert tilgang.
 • Teknologiens nedslagsfelt, enten det er over et bredt spekter av områder eller er spisset mot spesifikke behov.
 • Behov for finjustering for å oppnå maksimal nøyaktighet og effektivitet, samtidig som man beholder kontrollen over operasjonelle aspekter og tilpasser løsningen til unike krav.
 • Krav til tidsrammer for å levere verdi til virksomheten, enten ved å forbedre effektiviteten, redusere kostnader eller stimulere innovasjon.
 • Totale eierskapskostnader, inkludert oppsett, drift, og vedlikehold.
 • Krav til lagringsstedet for data, som oppfyller juridiske og regulatoriske krav og policyer for personvern og informasjonssikkerhet.

Dell Technologies validerte GenAI løsninger

Dell Technologies sine GenAI-løsninger representerer et mulighetsrom som gjør det enklere å forvandle muligheter til faktiske løsninger som leverer på krav. Disse løsningene er designet for å gjøre det enklere for virksomheter å ta i bruk AI-teknologi uten å måtte finne opp hjulet på nytt, og effektivt kunne omsette potensial til konkret verdi i løpet av kort tid.

Med skreddersydde alternativer kan disse løsningene tilpasses spesifikt til virksomhetens unike behov, og bidra til å sikre at investeringer støtter opp om strategiske mål. I kjernen av Dell Technologies sin GenAI satsning står sikkerheten – hver løsning er utviklet med sikkerhet i førersetet, og beskytter verdifulle data mot interne og eksterne trusler.

Hvordan kan vi hjelpe?

Edge IT, i samarbeid med Dell Technologies, tilbyr den nødvendige infrastrukturen og kompetansen for en sømløs overgang fra testing til full drift og skalering av GenAI.

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan tilpasse infrastrukturen til din virksomhets behov.